De samenleving veranderd razend snel. Met name de voortschrijdende digitalisering, welke ook nog extreem snel verloopt, zorgt voor (nieuwe) uitdagingen. Het belang en de afhankelijkheid, maar ook de complexiteit, van “de techniek” wordt steeds groter. Daarnaast verwerken we steeds meer data van onze klanten en/of medewerkers waardoor we vanuit “nieuwe” Europese wetgeving als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een steeds grotere verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de bescherming van deze gegevens.

Slachtoffer van cybercrime

Helaas moeten we tevens constateren dat organisaties (groot en klein) maar ook particulieren en ZZP-ers steeds vaker het slachtoffer worden van cybercriminelen. Kantoornetwerken en websites worden gehackt, servers of computers zijn niet meer toegankelijk als gevolg van een aanval met ransomware of organisaties worden het slachtoffer van fraude middels phishing. De gevolgen van dergelijke incidenten zijn vaak groot en risico’s worden onderschat. Naast reputatie- en financiële schade kan er ook een probleem ontstaan op het gebied van de privacy van je klanten en daarmee met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat kan je er tegen doen?

Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen is het noodzakelijk maatregelen te treffen om je organisatie weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. De vraag is echter over welke maatregelen we het hier hebben? Om hierop een goed antwoord te kunnen geven is het van belang om allereerst een beeld te krijgen van de risico’s die je als organisatie loopt en de maatregelen die je kunt nemen om je als organisatie minder kwetsbaar te maken. Talox maakt hiervoor gebruik van een Cybersecurity Assessment (CSA).

Ons Cybersecurity Assessment

Dit assessment heeft tot doel om (gestructureerd) inzichtelijk te maken op welke gebieden jouw organisatie, haar processen, systemen of gegevens geraakt kunnen worden door een aanval van cybercriminelen en welke maatregelen getroffen moeten worden.

Het CSA stelt ons in staat om prioriteiten aan te brengen, zodat we beschikbare resources (mensen, middelen en geld) efficiënt besteden en we zo spoedig mogelijk een verhoging van de weerbaarheid van de organisatie kunnen bewerkstelligen. Op basis van de uitkomst van het CSA stellen we , in overleg, maatregelen op. Deze maatregelen zijn passend voor jouw organisatie, wat wil zeggen, betaalbaar, maar ook haalbaar qua resources. Omdat organisaties niet alles in 1 keer kunnen en omdat de grootste kans op problemen ontstaat bij de zwakste schakel gebruiken we de uitkomsten van het CSA voor het bepalen van de prioriteiten voor het uitvoeren van de maatregelen.

Onze assessments voor MKB bedrijven

Instance 1

eenmanszaak
 • Security assessment in 1 gesprek
 • Inzicht in risicogebieden
 • Afspraak voor doorspreken  maatregelen en prioritering
 • Uitgebreide rapportage met maatregelen

500

mkb T/M 10 WERKPLEKKEN
 • Security assessment in 1 of meer gesprekken
 • Inzicht in risicogebieden
 • Afspraak voor doorspreken  maatregelen en prioritering
 • Uitgebreide rapportage met maatregelen
 • Check-up op de voortgang van maatregelen met hoge prioriteit

 1.000

MKB MEER DAN 10 werkplekken
 • Security assessment in meerdere gesprekken
 • Inzicht in risicogebieden
 • Afspraak voor doorspreken  maatregelen en prioritering
 • Uitgebreide rapportage met maatregelen
 • Check-up op de voortgang van maatregelen met hoge prioriteit

vanaf 1.000

Wil je een Cybersecurity Assessment aanvragen of heb je hier nog vragen over? Gebruik dan onderstaande knop.We zullen telefonisch contact met je opnemen, je vragen beantwoorden en eventueel een afspraak maken voor het Assessment.