Disclaimer

Voorwaarden voor gebruik van onze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene voorlichting doeleinden. De informatie is afkomstig van Talox. Hoewel we er naar streven deze informatie up-to-date en juist te houden, geven wij geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten en afbeeldingen hierop. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Talox kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, inclusief indirecte of vervolgschade, of wat voor verlies of schade dan ook voortkomend uit het verlies van gegevens of winstderving ten gevolge van, of in verband met, het gebruik van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Wij hebben geen invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Een verwijzing naar een website impliceert niet per se dat we die website aanbevelen of dat we het eens zijn met de daarop verkondigde meningen.

We doen ons uiterste best deze website toegankelijk te houden en goed te laten werken. Talox aanvaardt echter geen aansprakelijkheid/kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer deze website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische redenen die buiten onze macht liggen.